about-img

אודות המשרד

‘ארכוד אדריכלים בע”מ’, הנו משרד לתכנון אדריכלי רב תחומי, מהמתקדמים בארץ ובעולם.

 

המשרד משלב בעבודתו עם לקוחותיו ניסיון רב בתכנון פרויקטים רבים ומגוונים, ידע ומקצוענות בינלאומיים וגישה המתמקדת בראיה רחבה עם דגש על רצונותיו ודרישותיו של הלקוח.

 

המשרד דוגל באדריכלות רב תחומית השמה דגש על תכנון מלא והמשלבת שני עקרונות יסודיים: תכנון כולל של הפרויקט מזווית ראייתו של הלקוח וניהול נכון של הפרויקט על כל צדדיו הטכניים עד לסיומו. אדריכלות רב תחומית בהגדרתה דורשת מהמתכנן לראות את התמונה כולה. את המשתמש כאדם, את אישיותו, הרגליו וצרכיו הסביבתיים, את הפרויקט ואילוציו (המבנה, פנימיותו, סביבתו והנוף שבו הוא משתלב), את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, את הסביבה הגיאוגרפית ותרבותה ואת התקציב הנתון. גישה זאת קובעת תהליך שיטתי, חוויתי, יצירתי ופונקציונאלי הן עבור המתכנן והן עבור הלקוח ומשמשת מנוף תרבותי לבניית סביבה מאוזנת יותר.

 

‘ארכוד אדריכלים בע”מ’, קיים למעלה מ 20- שנה ותכנן למעלה מ-200 פרויקטים בכל קטגוריות התכנון הארכיטקטוני: מבני מגורים פרטיים ומשותפים, תכנון ושיפוץ מבנים לשימור, מבני תעשייה ומסחר, תכנון אורבני וסביבתי, מרכזי קניות, בנייני משרדים ומבני ציבור. לקוחות המשרד כוללים מגוון רחב וביניהם אנשים פרטיים, מפעלים, עמותות, יזמים, עיריות, מוסדות, חברות פרטיות, וחברות ציבוריות וממשלתיות.

 

המשרד השתתף בתחרויות, בתערוכות, ובמכרזים, נמצא בקשר עם משרדים לתכנון וארכיטקטורה בינלאומיים וזכה בפרסים רבים בארץ ובעולם. בעלי המשרד, האדריכלית אורית סימן-טוב פנחס והאדריכל דורון פנחס מעורבים בפעילות ציבורית בתחום הארכיטקטורה בישראל. פעילותם הציבורית כוללת שיפוט בתחרויות אדריכליות, הוראה באוניברסיטאות, הופעה כמרצים אורחים, השתתפות בוועדות ציבוריות ומוסדיות, השתתפות בפעילות ציבורית במסגרת עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל וכתיבת מאמרים בעיתונות היומית בנושאי ארכיטקטורה.

 

‘ארכוד אדריכלים בע”מ’,הנו משרד מוביל ומשפיע בקהילת הארכיטקטורה בארץ ובעולם. תפישת העולם של המשרד קוראת לראייה אנושית כוללת שמרכזה בעיסוק מקצועי בנושאי ארכיטקטורה. המשרד מצדד ביצירתיות, במחשבה קונספטואלית, בהתחשבות בסביבה, בקיום הרמוני ובתרומה תרבותית. אדריכלי ועובדי המשרד מאמינים בתפיסה זו ובשינוי הגלובלי המלווה את עולמנו, ורואים בשירותים הניתנים ע”י המשרד אתגר ללא פשרות. עולמנו על כל מרכיביו, וקיומנו כבני אנוש,  הם השלם. פועלנו הוא רק חלקו של השלם אשר לו אנו מחויבים.